Uncategorized

Systemy wizyjne w przemyśle

Na rynku mamy obecnie dwie grupy urządzeń przeznaczonych do obróbki sygnału wizyjnego. Są przede wszystkim specjalne i w pełni uniwersalne komputery klasy PC. Do tego są one jeszcze wyposażone w specjalizowane karty rozszerzeń przeznaczone do wczytywania obrazu bezpośrednio z przetwornika oraz jego obróbki. Mamy także specjalne mikrokontrolery obrazowe sprzężone bezpośrednio z przetwornikami wizyjnymi. Przede wszystkim rozbudowany software, w które wyposażone są obie grupy tych urządzeń, umożliwi nam na początku obróbkę wstępną obrazu. Może on być nie tylko kolorowy, lecz także czarno-biały i posiadać rozbudowaną skalę szarości. Dźwiękowe systemy ostrzegania Śląskie posiadają właśnie taką budowę. Systemy wizyjne w przemyśle posiadają już nawet urządzenia przeznaczone do obróbki obrazu o 256 kolorach.
Oprogramowanie umożliwia nie tylko rozpoznawanie konturów, lecz także krawędzi, krzywizn, łuków. Dochodzi do tego jeszcze obliczanie pól powierzchni czy momentów statycznych, wyznaczanie rozmaitych środków ciężkości. Bardzo często także i przede wszystkim w celu poprawy możliwości wyodrębnienia z zarejestrowanego obrazu niezwykle ważnych informacji, stosuje się w ogromnej liczbie urządzeń filtry. To właśnie one zamieniają w sposób zupełnie nieliniowy obraz kolorowy na wszystkie odpowiadające mu stopnie szarości. Systemy Sygnalizacji Pożaru są bardzo różne. Przede wszystkim najbardziej opłaca stawiać się na rozwiązania sprawdzone. Wtedy bez wątpienia okażą się one niezawodne, z ogromną korzyścią dla nas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *