Uncategorized

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Postęp, który nieustannie dokonuje się w dziedzinach techniki mikroprocesorowej, wywiera naprawdę ogromny wpływ na bardzo różne aspekty naszego życia. Coraz popularniejsza staje się niewątpliwie cyfrowa analiza oraz daleko idące przetwarzanie obrazów. Teraz aktualnie obraz dostarczany bezpośrednio z  sensora wizji od razu jest zamieniany na postać cyfrową. Natomiast następnie w całości albo tylko i wyłącznie we fragmentach poddawany zostaje analizie. Systemy wizyjne w przemyśle mogą obejmować naprawdę szerokie spektrum. Rozpoczynając od geometrii obiektu, idąc dalej tropem jego wymiarów i dochodząc aż do  oceny koloru, faktury czy innych cech fizycznych. Dźwiękowe systemy ostrzegania Śląskie mogą analizować bardzo wiele grup zachowań. Teraz buduje się bardzo inteligentne systemy ochrony albo monitorowania ruchu na drodze. Nieustannie technika idzie do przodu.

 

Systemy sygnalizacji pożaru są wymagane w coraz większej ilości budynków. Bardzo często systemami wizyjnymi przeznaczonymi do kontroli jakości nazywane są kamery umieszczone bezpośrednio na linii produkcyjnej. Służą one w zasadzie jedynie do obserwacji procesu technologicznego. Przeznaczone są także do dozoru pracowników, który jest przecież niezwykle istotny w wielu kwestiach. Jednak wspólną cechą obu takich systemów pozostaje fakt, że oba rejestrują obrazy.  System kontroli jakości jeszcze dodatkowo analizuje obraz pod kątem zgodności z wzorcem obiektu lub zachowania. Nie można o tym zapominać, bo to bardzo istotna kwestia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *